Opfølgning rotter

Rotter 2. juni 2020 - brev til Netavisen

Til Netavisen David Abildgaard - Redaktør/Indehaver


Gribskov Kommune har som bekendt sammen med sit spildevandsselskab Gribvand investeret i 1000 elektroniske rottefælder til at bekæmpelse af rotter i de kommunale kloakker.

Rottefældeprojektet løber til 30. juni 2020 Det politiske udvalg for Udvikling, By og Land behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2020 under sagen Status projekt Rottebekæmpelse i kloakken og videre forløb. Følgende blev besluttet:


1. at 700 af de 1.000 elektroniske rottefælder tages op af kloakken og sættes på lager

2. at der arbejdes videre med de fire testscenarier tre måneder efter projektets ophør

3. at udvalget efter afslutning af testscenarierne beslutter hvad der skal ske med de resterende 300 fælder i kloakken og de 700 fælder der er sat på lager


Den samlede pris for projektperioden (dvs. 3 + 30 måneder) er på 5.644.000 kr. ex. moms. Denne er fordelt 50/50 mellem Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S. Udvalgets behandling af sagen skete på et grundlag, der bl.a. rummer ovennævnte udgift i projektperioden på 5.6 mio. kr. Man må bare konstatere, at anskaffelsesprisen ikke fremgår af redegørelsen. I 2015 var prisen 14.410,- kr. pr. fælde. I hvilket omfang der er ydet en mængderabat vides ikke, men det er jo tænkeligt, at fælderne har kostet omkring 7-10 mio. kr. At udvalget og offentligheden ikke orienteres om denne udgift, må siges at være en ufuldkommen belysning af sagen overfor udvalget og fortielse af sandheden overfor offentligheden.

Det er heller ikke oplyst, om kommunens og Gribvands egen tid er medregnet i de 5,6 mio. kr.

Udvalget besluttede, at afvikle projektet. Hvad der skal ske med fælderne, siger udvalgets beslutning ikke noget om, andet end at de 700 af fælderne stilles på lager. Nu kommer fælderne jo ikke op af kloakbrøndene af sig selv, de skal tages op af fagfolk. Umiddelbart er det tænkeligt, at optagningen kan koste op mod 0,5 mio. kr. og lagerplads til 1.000 fælder kræver en del plads, hvilket jo ikke lejes uden omkostninger. Hvis fælderne ikke kan sælges brugt vil det koste penge at få dem affaldsbehandlet.

Sagen er derfor slet ikke belyst, hverken pr. dato eller frem til det tidspunkt, hvor fælderne er sat på lager til senere ekspedition.

Udvalget og offentligheden har krav på at vide dette beløb – altså de 5,6 mio. kr., diverse følgeomkostninger og hertil anskaffelsesprisen – i alt formentlig tæt på 14-15 mio. kr. og derefter løbende månedlig leje af lager til de er afhændet. Det burde ikke være nødvendigt at kræve aktindsigt i både Gribskov Kommune og Gribvand for at få oplyst de faktuelle udgifter for projektet. Hvis fælderne kan sælges, kan salget jo i nogen grad modregne den udgift der på nuværende tidspunkt kan gøres op.


Fik vi de facto den effektive og økonomisk rentable rottebekæmpelse, vi ønsker os, og som vi er blevet stillet i udsigt, eller er det nu på tide at indkassere tabet, indstille det kostbare samarbejde hurtigst muligt og dermed undgå yderligere spild?” Gribskov har haft en stigning i rotteanmeldelser fra 2017 til 2019. De andre kommuner i området har haft et fald i anmeldelser fra 2017 til 2019.


Spørgsmålet er derfor, om fælderne overhovedet har skudt en eneste rotte. Mange har jo undret sig over, at Gribvand og GK købte 1000 fælder i stedet for at starte med 10 for nu lige at se, om de virkede.


Projektet med de 1000 digitale rottefælder har allerede kostet den enkelte husstand i Gribskov Kommune et anseeligt beløb om året afhængigt af bl.a. vandforbruget. Det har derfor fortsat Lokalforeningsrådets interesse. Se øvrige dokumenter i sagen på Lokalforeningsrådets hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/

Opfølgning rotter

Status - Rottebekæmpelse i kloakker i Gribskov Kommune                                        4. februar 2020

 

Status og kommentarer til Gribskov Kommune og Gribvands evaluering  af rottebekæmpelse  i Gribvands kloakker

Den 18. december 2019 blev oplægget, om rottebekæmpelsen til mødet i Lokalrådsforeningen den 4. februar 2020, sendt til lokalrådene i kommunen. Oplægget kunne derefter ligeledes ses på Lokalrådsforeningens hjemmeside. Det var hensigtsmæssigt at få det ud bredt i god tid før mødet den 5. februar 2020. På den måde har der været rig lejlighed for interesserede til at få vendt oplægget. Og i sidste halvdel af januar 2020 kom da også en ny og anderledes evaluering begået af Gribskov Kommune og Gribvand.

 

Den tidligere evaluering.

Hidtil har evalueringen været at læse i diverse nyhedsmedier. Bl.a. i følgende links:

 - https://www.netavisengribskov.dk/rottebekaempelse-18-000-rotter-gik-i-faelden-sidste-aar/

 - https://www.anticimex.com/da-dk/rottebekaempelse/cases/kommune/alle-kommunale-bygninger-sikres-mod-rotter/

 - https://www.dr.dk/nyheder/indland/digital-jagt-paa-rotter-anmeldelser-falder-markant

 - https://www.tv2lorry.dk/rotteplage-i-lorryland/historiens-storste-rottejagt-gribskov-vil-spidde-baesterne

 - https://sn.dk/Gribskov/Indsats-til-millioner-skal-stoppe-rotterne/artikel/706650

 - https://www.lokalavisen.dk/nyheder/2019-05-16/-Kommune-er-g%C3%A5et-rotte-amok-Har-dr%C3%A6bt-18.000-med-spyd-4942280.html

 - https://www.gribskov.dk/nyheder/2019/gribskov-har-stor-succes-med-at-udrydde-rotter/

 - https://www.kattegat.nu/tag/bo-jul-nielsen/

 

De tidligere evalueringer fortæller, at projektet med rottebekæmpelse i kloakkerne er en ubetinget succes.  Mens evalueringen fra januar 2020  er forbeholden og  forekommer efterrationaliseret.

 

Når der registreres på antallet af anmeldelser i de Nordsjællandske kommuner, har Gribskov Kommune i perioden fra 2017 til 2019 oplevet en væsentlig stigning som indtrådte i 2018 angiveligt som følge af det varme vejr. Nabokommunerne oplevede også en stigning i 2018, men nabokommunerne har så i 2019 haft en nedgang, så de er tilbage på niveauet i 2017 - i modsætning til Gribskov Kommune, der har ligget konstant i 2019 på 2018-niveauet

 

Udover en række ubesvarede spørgsmål fra oplægget til mødet den 5. februar 2020, melder der sig nu en række nye spørgsmål og kommentarer.

 

Procesmæssige aspekter.

 • ·Argumentet for at starte projektet om stigende rotteklager er ukorrekt. Det forholder sig faktisk omvendt - antallet af rotteklager op til købsbeslutningen har været konstant. Hvad var argumentet for at købe fælder?
 • ·Hvorfor køber man fælder uden dokumentation for deres virkning? Argumentet om ikke at bruge gift holder ikke. Der udledes masser af gift til kloakkerne fra sygehuse, plejehjem, virksomheder og renseanlæggene fjerner jo giften. Giftbaseret rottejagt er virkningsfuld - det anvendes jo også i udendørs fælder
 • ·Hvorfor køber man 1000 fælder og ikke blot 50? 1000 fælder må svaret til 10 fælder pr. forsyning i hele Danmark i gennemsnit og det er tvivlsomt om der overhovedet i alle de øvrige forsyninger findes i alt 1000 fælder tilsammen
 • ·Hvad koster fælderne i anskaffelse og drift og hvem betaler - der er meldt modstridende  beløb ud i de forskellige evalueringer?
  Betaler de ukloakerede ejendomme for rottejagt i kloakkerne?
 • ·Hvad er vilkårene for at komme ud af kontrakten?
 • ·Hvad var kriterierne for udbuddet - hvad var vinderkriteriet og er der foretaget en grundig evaluering af tilbuddene?

 

Funktionelle aspekter:

 

 • ·Eneste "dokumentation" for fældernes funktion er fra firmaet selv der stolt opgør antallet af skud til 42.000 men der er ingen dokumentation for at skuddene rent faktisk har dræbt så meget som én eneste rotte
 • ·Samtlige kommuner i Nordsjælland havde en markant stigning i antallet af rotteklager i 2018 i forhold til 2017. Eneste fælles grund hertil må være det varme vejr i 2018
 • ·Samtlige kommuner i Nordsjælland er i 2019 kommet tilbage på 2017 niveauet, hvor sommeren i 2019 jo også var som i 2017 - undtagen Gribskov Kommune der i 2019 ligger samme høje niveau som i 2018
 • ·Har fælderne den utilsigtede funktion, at de holder rotteantallet konstant uanset niveauet?
 • ·Er det sådan, at en rotte der er skudt bliver spist af de andre rotter? Og dermed holdes antallet konstant fordi rottefælderne brødføder de levende rotter med døde rotter? "
 • ·Er det sådan at en rotte der dør af gift også bliver spist af de levende rotter men disse dør også fordi giften overføres til de levende rotter når de spiser en gift-død rotte?
 • ·Er det sådan det hænger sammen? Er de ikke-gift baserede rottefælder i virkeligheden en brødføder for de levende rotter og har fælderne dermed en skadelig effekt på rottebestanden?
 • ·Teknologisk Institut eller Skadedyrslaboratoriet bør kunne udtale sig om dette. Teknologisk Institut arbejder netop nu med et projekt om dette emne "Hvor blev rotten af?"


Opfordringen

Vil Gribskov Kommune nu stoppe op og gøre uvildig status?

Får vi de facto den effektive og økonomisk rentable rottebekæmpelse, vi ønsker os, og som vi er blevet stillet i udsigt, eller er det på tide at indkassere tabet, indstille det kostbare samarbejde hurtigst muligt og dermed undgå yderligere spild?”

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.02 | 09:45

Håber, at vi finder penge til at drive hjemmesiden ?

...
18.02 | 01:08

En god hjemmeside, som skal bevares.
Kjeld Ekeroth

...
12.02 | 11:05

Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

...
05.01 | 00:16

Hej Leif.
Flot hjemmeside du har lavet tak.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE