Referater fom 2020

Referater 2020

LOKALFORENINGSRÅDET

5. februar 2020

Referat møde i Lokalforeningsrådet tirsdag den 4. februar kl. 19.30 - Valby Forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge

 

I mødet deltog:

Dronningmølle Borgerforening, Annisse Lokalråd, Laugø Bylaug, Gilleleje Lokalråd, Vejby Lokalråd, Esrum Borgerforening, Valby Bylaug, Græsted Borgerforening, Ramløse Lokalråd

 

Afbud fra:

Tisvilde Lokalråd og Villingerød Borgerforening

 

 

  1. 1.      Høringssvar til nationalparkplan – Jette Haugaard giver en kort orientering om planforsalget

Jette Haugaard fortalte om nationalparkplanens indhold og opfordrede lokalområderne til at indsende høringssvar senest 4. marts.

 

Hun efterlyste konkrete forslag fra lokalsamfundene til, hvordan de hver især kan bidrage til og få glæde af at være en del af nationalparken.

 

Græsted Borgerforening fortalte om deres arbejde med cykelrute over Søborg Sø, som Græsted kan se en mulighed i.

 

Det blev besluttet at invitere to af nationalparkrådets medlemmer til Lokalforeningsrådets mødet i april. Det blev foreslået, at inviterer Thomas Køster og Rigmor Westh Baagøe.

 

Det blev også foreslået at invitere Vibeke Steen, som er ny centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur med til mødet. Planen er, at de tre om skal komme med et oplæg om, hvordan vi styrker lokalområderne ved samarbejde mellem dem, nationalpark og kommune.

 

 

  1. 2.      Kommunens aktiv portal – hvordan kan vi bidrage – FOKUSPUNKTER 2020

Jette Haugaard fortalte om aktiv portalen.

 

Vejby Lokalråd fortalte om bekymringerne i forhold til cookies og undrer sig over, hvad kommunen skal benytte det til.

Det foreslås, at kommunen undgår at indblande Google i sagen.

 

Det blev besluttet at høre, hvad Vejby Lokalråd får ud af at rette henvendelse til Gribskov Kommune. Vejby melder tilbage til Jette Haugaard

 

Det blev nævnt, at Lokalforeningsrådet, når problemer omkring dataregistrering (Google) er afklaret indkalder Gribskov Kommune til et møde om portalen.

 

 

  1. 3.      Kort orientering fra mødet i Det Grønne Dialogforum

Der var møde i 11. december hvori deltog fem politikere fra udvalget Udvikling By og Land.

Det er blevet lidt at en blandet landhandel, hvor DOF fortæller om fugle og andre om oprensning af vandløb.

Når vi efterlyser konkrete projekter egnet til samskabelse, kommer der ingen forslag fra kommunen.

 

Planstrategi er inddelt i forskellige temaer, som alle relaterer sige til FN’s verdensmål. Bæredygtighedsstrategien er en opdatering af strategien i 2016.

Dialogen er begrænset.

 

Henny Green fortalte om rekreative stier.

Næste møde er 11. marts 2020. Kan vi formulere et spørgsmål til mødet ?

Rekreative stier – Henny Green taler med Majbritt Kongstad 4046 1106 om formulering af et spørgsmål til mødet den 11. marts. Henny Green indsender spørgsmålet i rette tid inden mødet.

 

Det blev foreslået, at spørge Det Grønne Dialogforum, om er det i overensstemmelse med FN’s verdensmål, at kommunen køber 71 biler på fossiler brændstof. Der kom indsigelser mod dette forslag.

 

 

  1. 4.      Kort orientering om kommunens indsats for at bekæmpe rotter

Det er Gribvand, som står for rottebekæmpelsen. Der må ikke længere benyttes gift til rottebekæmpelse.

De områder, hvor man får de fleste klager fra får flest henvendelser.

 

Henny Grene spørger om, hvad der skal ske med papiret, som vi alle har læst. Hvor langt sagen er kommet.

Henning Holm vendte tilbage 5. februar med en status, som er vedhæftet dette referat.

 

 

  1. 5.      Kort orientering om ’Fortæl den gode historie – om borgerinddragelse og samskabelse’

Lokalforeningsrådets hjemmeside som forum for fortælling om borgerinddragelse.

Annisse fortalte endnu engang om regnvandsseparering i området. En ny fortælling om et positiv borgerinddragelse efterlyses. –

 

 

  1. 6.      ’Bordrunde’

Ramløse Lokalråd arbejder på at få alle sognets foreninger samlet, så man kan arbejde sammen. Der er tale om Idrætsforening, Forsamlingshus, Møllelaug, Ramhuset o.a.

Dronningmølle Borgerforening arbejder med mastesagen, og med Dronningmøllehuset. Put og Take søen går godt, og der kommer geder fra Esrum Møllegård til søen.

Gilleleje Lokalråd fortalte om skriveri i Frederiksborg Amtsavis om strategiplaner. Der er 58 strategiplaner. Nu vil kommunen lave en ’Kernefortælling’

Borgermøde afholdes 19. marts med deltagelse af politikere om REMA’s placering og om Pyramiden, hvor ejer ønsker at etablere en restaurant i på søsiden. Den gamle Gilleleje Skole er sat til salg for 6 mio. som minimumspris.

Laugø Bylaug har ingen problemer. Trollebakkerne var udbud i arkitektkonkurrence, men da det ikke kunne sælges, er man begyndt at slække på kravene. Det ser ud som om, at man nu vil bygge højere huse i billigere kvalitet.

Vejby Lokalråd havde en visionsdag i november, hvor blandt andet Peter Plant deltog og kom med mange forskellige forslag. Vejby er ved at få optaget en lille film om byen og området. Det betales af sponserer. Indtil videre er der kun fortaget indendørs optagelser. Elleville, som skal tegnes af Bjarke Engels, skal stå på søjler. Husene skal være i to størrelser, 30 eller 60 kvadratmeter og er på lejebasis. Der blev holdt indledende møde i august, hvortil kom 200 til 300 deltagere.

Annisse Lokalråd fortalte tidligere på aftenen om separering af regnvand fra kloakvand. Borgmesteren var taler ved lokalrådets nytårskur 16.1.2020. Han var blevet bedt om at tale om: ’Samfundsglæde og lokal handlekraft’. Det gjorde han godt.

Esrum Borgerforening arbejder med forskønnelse af hovedgaden. Nu er gaden allerede meget smukkere, efter at der er blevet ryddet op. Det er sket i samarbejde med klosteret. Esrum har haft succes med at bygge en shelter. Esrum får besøg af borgmesteren i marts. Han kommer til fællesspisningen og under spisningen vil der blive vist et lysbilledforedrag om, hvad foreningen ønsker at arbejde med i det kommende år.

Græsted Borgerforening arbejder med at få politikerne til at leve op til deres løfter om et sundhedshus. Nu har GK besluttet, at sundhedshuset skal ligge i Helsinge. På den måde kommer Græsted til at mangle sammenhængskraft, fordi kommunen tager luften ud af byen. Drøftede at Lokalforeningsrådet sender fælles henvendelse fra alle lokalråd til Gribskov Kommune om dette emne. Græsted kommer med et oplæg.

Valby Bylaug i Valby har været afholdt dialogmøde med kommunen. Man kunne komme med en masse ideer. Der kom mange mennesker, og bylauget havde lavet en lang liste med ønsker. En fra bylauget spurgte om renovering af lokalområdets Genforenings sten. Valby fik 11.000 kr. til at istandsætte stenen. Den 11. maj vil renoveringen bliver markeret.

Energistyrelsens bredbåndspulje har givet penge til, at Valby får indlagt fibernet. Den enkelte bruger skal betale kr. 4000,-. Det blev oplyst, at Energistyrelsens Bredbåndspulje, kan man nå at søge i 2020.

 

 

  1. 7.      Eventuelt

Intet under dette punkt

 

 

  1. 8.      Næste møde i april 2020

Afholdes 20. april kl. 19.30 i Annisse, Kirkestræde 2, Annisse, 3200 Helsinge

 

Til mødet inviteres Thomas Køster og Rigmor Westh Baagøe fra Nationalparkrådet og Vibeke Steen, centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur.

 

Hvis de tre siger ja til at deltage, er planen, at de kommer med et oplæg om styrkelse af lokalområderne i samarbejde med nationalpark og kommune.

 

 

 

 

 

Vi minder om betaling til hjemmesiden kr. 90,-. Indbetalinger kan overføres til konto  1551 0004590600.  Husk at anføre navn på indbetalende forening

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.02 | 09:45

Håber, at vi finder penge til at drive hjemmesiden ?

...
18.02 | 01:08

En god hjemmeside, som skal bevares.
Kjeld Ekeroth

...
12.02 | 11:05

Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

...
05.01 | 00:16

Hej Leif.
Flot hjemmeside du har lavet tak.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE