Sti nr. 18 Julehøjstien

Julehøjstien. 1800 meter cykel- og gangsti

Fra Åmosevejen ved Ørby station over Ellemosevejen til Stationsvej i Vejby.
Skole- og kirkesti for den nordlige del af Ørby.

Sidst nyt om julehøjstien

Vejby lokalråd har i længere tid været i dialog med kommunen om reetablering af stien.I varslet er der en frist til den 22.3.2010. Hvis ikke der er sket noget på dette tidspunkt sender vi det endelige påbud om retablering med 4 ugers frist. Hvis der ikke er en løsning på problemet ved denne frists udløb, er der en retssag den eneste vej frem. Kommunen har ikke hjemmel til at retablere stien og efterfølgende opkræve udgifterne dækket hos ejeren.

Med venlig hilsen

Torben Worsøe
Landinspektør