Velkommen til Lokalforeningsrådet
Velkommen til vores hjemmeside
Rådet er etableret som et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, bylaug, m.fl. i Gribskov Kommune. Dets primære formål er at repræsentere og koordinere alle lokale interesser på en balanceret måde i samspillet med kommunen omkring tiltag, som vil have indflydelse på lokale, kommunale og regionale forhold.

Medlemmer

Alle foreninger hjemhørende i Gribskov kommune som har lokalsamfundet – dets kvaliteter, funktion og udvikling som en betydende del af deres virkefelt (typisk omtalt i vedtægterne).


Næste møde

    

     

 

 

       

   

   

     

     

12. april 2017

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Dagsorden til møde Lokalforeningsrådet  tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 1. september 2016

 

 1. Valg til Kontaktudvalget

 

 1. Hjemmesiden - skal den fortsætte, hvordan klarer vi betalingen

 

 1. Orientering om møde 9. marts 2017 i 'Det grønne dialogforum'

 

 1. Indberetning af årets Fokuspunkter ?

 

 1. Repræsentation i LAK ? - Frist for tilmelding til infomødet er søndag den 23. april på info@lag-halsnaes-gribskov.dk

 

 1. Invitation af politiker til vores næste møde - har vi et tema eller problem vi ønsker at drøfte

 

 1. Svar på henvendelse om Flextur i Hillerød kommune (ved Esrum Borgerforening og Mårum Lokalråd)

 

 1. Kommunens stiundersøgelse har den været i høring?

 

 1. Status om samarbejde om Kløverstier (Ramløse - og Vejby Lokalråd orienterer)

 

 1. Plejeplaner stier - debat omkring vedligeholdelse af kommunens arealer

 

 1. Sommerudflugt - har I lyst til at afholde udflugt i juli eller august ?

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

 

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde 

 

Tirsdag den 6. juni kl. 19.00?


Det lokale engagement

     

Det lokale engagement i Gribskov Kommune

Hvad er Gribskov Lokalforeningsråd ?

Før kommunesammenlægningen i 2007 havde de fleste lokalsamfund i Helsinge Kommune et lokalråd, hvorimod Græsted-Gilleleje kommune ikke havde denne konstruktion. Imidlertid havde man i denne kommune forskellige borgerforeninger og bylaug, som varetog lokalom-rådernes interesser.

 

Gribskov Lokalforeningsråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, som et formaliseret samarbejde mellem de tidligere kommunes lokalråd, borgerforeninger og bylaug. Rådets primære formål er at repræsenterer og koordinerer alle lokale interesser.

 

Lokalforeningsrådet har et Kontaktudvalg, der fungerer som en slags sekretariat. Kontaktudvalgets medlemmer er: Leif Jakobsen - Ørby Bylaug, Jacob Vagner Madsen - Græsted Borgerforening, Pernille Lütken Saaby - Villingerød Bylaug og Jette Haugaard - Annisse Lokalråd (formand).

 

Hvordan arbejder Lokalforeningsrådet ?

Lokalforeningsrådet er paraplyorganisation p.t. for cirka 15 lokalsamfund, der hver udpeger en repræsentant, som deltager i Lokalforeningsrådets fire årlige møder. Her drøftes en bred vifte af spørgsmål, som primært drejer sig om lokalsamfundenes funktion, servicetilbud og udfordringer. 

 

Der inviteres ofte oplægsholdere med til møderne. Det sker også, at Lokalforeningsrådet beder en politiker om at deltage i et møde, for at blive orienteret om konkrete eller generelle spørgsmål, som vedrører lokalsamfund i Gribskov Kommune.  

 

Beslutningsreferat fra møderne kan læses på http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

Deltager i forskellige fora og eksterne møder

Under navnet Dialogforum for Lokalsamfund har Gribskov Kommune oprettet et samarbejde med Lokalforeningsrådet. Grundlaget for dialogforummet er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet. 

 

Samarbejdsfladen med Lokalforeningsrådet har et bredt sigte, således at det almindelige hverdagsliv i lokalsamfundene understøttes på bedst mulig måde. Dog er samarbejdet i høj grad orienteret mod fysisk planlægning, men også emner som sundhed, kultur, kulturværdier, fysisk planlægning, netværksdannelse, udvikling og det sociale liv er centrale for dialogforummet. 

 

Hver tredje måned afholder Gribskov kommune og Lokalforeningsrådet møder, med en dagsorden, som lokalsamfundene har givet input til.

 

Lokalforeningsrådet deltager endvidere fast i møderne i Dialogforum for Kollektiv Trafik.

 

 

Tanker ved årsskiftet

Ved indgangen til det nye år kan Lokalforeningsrådet se tilbage på 2015, hvor vi har været en aktiv medspiller i sager, som Gribskov Kommunes lokalsamfund har løftet.

 

Der har været et samarbejde mellem forskellige lokalsamfund, eksempelvis Blistrup, Esrum, Vejby og Mårum/Kagerup om at oprette modtagergrupper for flygtningen.

Lokalsamfundene stod også sammen, da nedlæggelse af børnehuse i henholdsvis Annisse og Græsted blev drøftet.

Stier er stort problem i mange lokalsamfund, fordi gamle stier pløjes op eller forsøges fjernet eller skjult på forskellig vis. I det forløbne år har Lokalforeningsrådet spillet en aktiv rolle i bevarelse af gamle og oprettelse af nye stier.

Klima- energi og miljø har også været på dagsordenen, og det udmønter sig særligt i energilandsbyen Annisse, hvor hele lokalsamfundet nu arbejder sammen om klimatilpasning.

     

Godt nytår ønskes alle lokalsamfund i Gribskov Kommune.

   


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kjeld Ekeroth | Svar 18.02.2011 01.08

En god hjemmeside, som skal bevares.
Kjeld Ekeroth

Villy Nielsen | Svar 12.02.2011 11.05

Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

Birthe Baun Andersen | Svar 05.01.2011 00.16

Hej Leif.
Flot hjemmeside du har lavet tak.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.02 | 01:08

En god hjemmeside, som skal bevares.
Kjeld Ekeroth

...
12.02 | 11:05

Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

...
05.01 | 00:16

Hej Leif.
Flot hjemmeside du har lavet tak.

...
25.10 | 15:50

Se referat fra konferencen om Erhverv og turisme.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE