Velkommen til Lokalforeningsrådet
Velkommen til vores hjemmeside
Rådet er etableret som et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, bylaug, m.fl. i Gribskov Kommune. Dets primære formål er at repræsentere og koordinere alle lokale interesser på en balanceret måde i samspillet med kommunen omkring tiltag, som vil have indflydelse på lokale, kommunale og regionale forhold.

Alle foreninger hjemhørende i Gribskov kommune, som har lokalsamfundet – dets kvaliteter, funktion og udvikling - som en betydende del af deres virkefelt (typisk omtalt i vedtægterne) kan være medlemmer.


Lokalforeningsrådet holder møde, tirsdag 30. april 2019 kl. 19.30 Stuebjerggård Alle 19, 3220 Tisvildeleje.

29. april 2019

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Dagsorden til møde i Lokalforeningsrådet, tirsdag 30. april 2019 kl. 19.30 Stuebjerggård Alle 19, 3220 Tisvildeleje.

 

Dagsordenspunkter:

 

 

1.       Rådets kontaktudvalget suppleres fra 2 til 3-5 medlemmer

 

2.       "Hvem kan bestemme, hvor Antennemasten i Dronningmølle skal stå" ? TDC, en privat virksomhed, mener at der skal findes plads til deres 42 m høje master i det danske landskab. 5G er på vej. Administrationen i Gribskov kommune har fundet den "bedste" placering til masten, som kun kræver en ny lokalplan og en ændring i Kommuneplanen. Borgerne i Dronningmølle protesterer. Politikerne opfordrer til samskabelse omkring placeringen.

 

3.       " Dronningmøllehuset" fra ide til virkelighed. En investor - et borgermøde - snak i byen - ideen, et Landsby kultur og erhvervshus - endnu et borgermøde - Folkeaktier - LAG midler - lejere til resten af huset - lejekontrakten - ombygning - køb af huset.

 

4.       Lokale erfaringer med dialogmøder med kommunen

 

5.       Orientering om sidste møde i Det Grønne Dialogforum

 

6.       Fingerplan 2019 og rekreative stier

 

7.       Kommunen kan lægge e-mail adresser på plandate.dk, så kommunens lokalplaner sendes i høring hos lokalråd og bylaug – ønsker I at oplyse mail adresser til plandata.

 

8.       Kommunens foreningsregister – ønsker I at oplyse mail adresser til registeret

 

9.       Fornyelse af Lokalforeningsrådets hjemmeside koster 929,- kr. for det kommende år.

 

10.   Skal Lokalforeningsrådet gå i debat, eks. i Amtsavisen om Gribskov Kommunens brug af skattekroner til erstatninger for fejlbehandlede byggesager.

 

11.   Orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger og bylaug – orientering fra LAG

 

12.   Eventuelt

 

13.   Fastlæggelse af de næste mødedatoer i sommer 2019 – mulighed for ’at snakke sammen’ ?

 

 

 

Mødet forventes at vare ca. 2½ timer


Det lokale engagement

     

Det lokale engagement i Gribskov Kommune

Hvad er Gribskov Lokalforeningsråd ?

Før kommunesammenlægningen i 2007 havde de fleste lokalsamfund i Helsinge Kommune et lokalråd, hvorimod Græsted-Gilleleje kommune ikke havde denne konstruktion. Imidlertid havde man i denne kommune forskellige borgerforeninger og bylaug, som varetog lokalom-rådernes interesser.

 

Gribskov Lokalforeningsråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, som et formaliseret samarbejde mellem de tidligere kommunes lokalråd, borgerforeninger og bylaug. Rådets primære formål er at repræsenterer og koordinerer alle lokale interesser.

 

Lokalforeningsrådet har et Kontaktudvalg, der fungerer som en slags sekretariat. Kontaktudvalgets medlemmer er: Leif Jakobsen - Ørby Bylaug, Jacob Vagner Madsen - Græsted Borgerforening, Pernille Lütken Saaby - Villingerød Bylaug og Jette Haugaard - Annisse Lokalråd (formand).

 

Hvordan arbejder Lokalforeningsrådet ?

Lokalforeningsrådet er paraplyorganisation p.t. for cirka 15 lokalsamfund, der hver udpeger en repræsentant, som deltager i Lokalforeningsrådets fire årlige møder. Her drøftes en bred vifte af spørgsmål, som primært drejer sig om lokalsamfundenes funktion, servicetilbud og udfordringer. 

 

Der inviteres ofte oplægsholdere med til møderne. Det sker også, at Lokalforeningsrådet beder en politiker om at deltage i et møde, for at blive orienteret om konkrete eller generelle spørgsmål, som vedrører lokalsamfund i Gribskov Kommune.  

 

Beslutningsreferat fra møderne kan læses på http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

Deltager i forskellige fora og eksterne møder

Under navnet Dialogforum for Lokalsamfund har Gribskov Kommune oprettet et samarbejde med Lokalforeningsrådet. Grundlaget for dialogforummet er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet. 

 

Samarbejdsfladen med Lokalforeningsrådet har et bredt sigte, således at det almindelige hverdagsliv i lokalsamfundene understøttes på bedst mulig måde. Dog er samarbejdet i høj grad orienteret mod fysisk planlægning, men også emner som sundhed, kultur, kulturværdier, fysisk planlægning, netværksdannelse, udvikling og det sociale liv er centrale for dialogforummet. 

 

Hver tredje måned afholder Gribskov kommune og Lokalforeningsrådet møder, med en dagsorden, som lokalsamfundene har givet input til.

 

Lokalforeningsrådet deltager endvidere fast i møderne i Dialogforum for Kollektiv Trafik.

 

 

Tanker ved årsskiftet

Ved indgangen til det nye år kan Lokalforeningsrådet se tilbage på 2015, hvor vi har været en aktiv medspiller i sager, som Gribskov Kommunes lokalsamfund har løftet.

 

Der har været et samarbejde mellem forskellige lokalsamfund, eksempelvis Blistrup, Esrum, Vejby og Mårum/Kagerup om at oprette modtagergrupper for flygtningen.

Lokalsamfundene stod også sammen, da nedlæggelse af børnehuse i henholdsvis Annisse og Græsted blev drøftet.

Stier er stort problem i mange lokalsamfund, fordi gamle stier pløjes op eller forsøges fjernet eller skjult på forskellig vis. I det forløbne år har Lokalforeningsrådet spillet en aktiv rolle i bevarelse af gamle og oprettelse af nye stier.

Klima- energi og miljø har også været på dagsordenen, og det udmønter sig særligt i energilandsbyen Annisse, hvor hele lokalsamfundet nu arbejder sammen om klimatilpasning.

     

Godt nytår ønskes alle lokalsamfund i Gribskov Kommune.

   


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Eva Pahus | Svar 16.03.2021 07:30

Kommunen kunne betale driften af hjemmesiden - med alle de penge de sparer ved at så mange frivillige kaster deres arbejdskraft ind i div. projekter.FAA 10/3-21

Karin Hammerum | Svar 15.02.2021 23:13

Nedennævnte kunne etableres som en egentlig organisationsstruktur med alle medlemsråd og foreninger og dermed vise den store lokale forankring (har set LINKS)

Karin Hammerum, Annisse | Svar 15.02.2021 22:53

Det vil være super at beholde hjemmesiden. Måske kunne man overveje at tilbyde lokalråd og borgerforeninger en 'underside' eller et link til egen hjemmeside.

Jette Haugaard | Svar 10.02.2019 09:45

Håber, at vi finder penge til at drive hjemmesiden ?

Kjeld Ekeroth | Svar 18.02.2011 01:08

En god hjemmeside, som skal bevares.
Kjeld Ekeroth

Villy Nielsen | Svar 12.02.2011 11:05

Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

Birthe Baun Andersen | Svar 05.01.2011 00:16

Hej Leif.
Flot hjemmeside du har lavet tak.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.03 | 07:30

Kommunen kunne betale driften af hjemmesiden - med alle de penge de sparer ved at så mange frivillige kaster deres arbejdskraft ind i div. projekter.FAA 10/3-21

...
15.02 | 23:13

Nedennævnte kunne etableres som en egentlig organisationsstruktur med alle medlemsråd og foreninger og dermed vise den store lokale forankring (har set LINKS)

...
15.02 | 22:53

Det vil være super at beholde hjemmesiden. Måske kunne man overveje at tilbyde lokalråd og borgerforeninger en 'underside' eller et link til egen hjemmeside.

...
10.02 | 09:45

Håber, at vi finder penge til at drive hjemmesiden ?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE